WHITE WINE PORK SCHNITZEL  WHITE WINE PORK SCHNITZEL Snitel in vin alb 500x360

WHITE WINE PORK SCHNITZEL

Pork cutlet, flour, oil, spices, white wine

    • lei
    • lei
    • 44.8 lei
    • 32.8 lei

Category:

Pork cutlet, flour, oil, spices, white wine